Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düşmektedir.

Bu yüzden Şirket faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir.

“Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlılıklar, kanun,

ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma, Şirketin“Kurumsal Sosyal Sorumluluk”

anlayışını oluşturmaktadır.